Arıtılmış su ile sulama WASTEFLOW


Neden

Geoflow - WASTEFLOW
Toprak Altı Damla Sulama Boruları?

Geoflow - WASTEFLOW Toprak Altı Damla Sulama Boruları arıtılmış suların yeniden kullanımı için özel
olarak tasarlanarak üretilmiş olup sektöründe benzeri yoktur.
Damla sulama borusu üretimi, Polietilen’den (PE) ekstrüzyon yöntemi ile yapılan boru üretimi
sırasında, boru içine damlatıcıların eşit aralıklarla yerleştirilmesi ile yapılır. Klasik damla sulama
borularından farklı olarak, Geoflow - WASTEFLOW toprak altı damla sulama borularının iç yüzeyi,
arıtılmış sularda bulanabilecek bakterilerin boru iç yüzeyine tutunarak çoğalmasını ve biofilm
oluşturmasını engelleyen, çok kaygan turkuaz renkli Geoshield™ tabakası ile kaplanmıştır. Boru
içindeki damlatıcılar da, bitki köklerinin damlatıcıların içine girerek damlatıcıları tıkamasını
engelleyen patentli Nano-ROOTGUARD® teknolojisi ile üretilmiş olup ayrıca kendi kendini
temizleme özelliği olan filtrelere sahiptir.

         

Geoflow - WASTEFLOW
Toprak Altı Damla Sulama Boruları’nın
Kullanım Alanları

Geoflow - WASTEFLOW toprak altı damla sulama boruları;
• Arıtılmış su ile tarımsal ve peyzaj amaçlı sulamalar,
• Arıtılmış suyun toprağa deşarj edilerek elden çıkarılması,
amaçlarına yönelik olarak kullanılabilir.,


Arıtılmış Su ile Sulama

Sulama suyu olarak arıtma üniteleri/tesislerinde biyolojik
arıtma sonucu elde edilen arıtılmış su kullanılır.
Geoflow - WASTEFLOW toprak altı damla sulama boruları bitki
kök derinliği, toprak yapısı ve uygulama amacına bağlı olarak
toprak yüzeyinin 10 ile 75 cm altına (çim için 10-20 cm)
yerleştirilir. Toprak altına yerleştirilen borudaki damlatıcılardan
çıkan su, topraktaki kılcal yollar ile her yönde hareket ederek
tüm kök bölgesine yayılır ve böylelikle toprak üstü damla
sulama ile karşılaştırdığımızda aynı miktarda su kullanımı ile
% 46 daha fazla bir alanın ıslatılması sağlanır.

Arıtılmış su ile toplu konut alanları, oteller ve endüstriyel tesislerin yeşil alanlarında, park ve bahçelerde,
oyun sahalarında, evsel / kentsel arıtma tesisleri içi ve civarındaki yeşil alan sulamalarında, her türlü zirai
sulamada, tamamen kuru toprak yüzeyi ve kokusuz bir ortam ile ideal sulama çözümleri sunulur.
Sistem Geoflow tarafından projelendirilir, tüm bileşenlerinin bağlandığı kontrol panosu ile tamamen
otomatik olarak çalıştırılır.

Geoflow - WASTEFLOW
Damla Sulama Boruları Kullanılan Projelerde;

• Arıtılmış suda bulunan bakteri kalıntıları, toprağın 0-30 cm’lik biyolojik olarak aktif olan bölgesindeki
mikroorganizmalar tarafından doğal yollarla yok edildiği için toprakta herhangi bir kirlilik oluşmaz.
• Kanalizasyon sistemi olmayan yerlerde alternatif bir deşarj metodu yaratılmış olur,
• Arıtılmış suyun içinde az miktarda bulunan azot ve fosfor ile doğal gübreleme de yapılır,
• Arıtılmış su toprak altından kontrollü olarak verildiği için, insan ve çevre sağlığı ile %100 uyumludur,
• Kuru ve kokusuz toprak yüzeyi ile park, bahçe gibi yeşil alanlar sulama sırasında da rahatlıkla kullanılabilir,
• Sulama suyu maliyeti en aza indirilir.

         

• Otomasyon kontrollü sulama yapılabilir,
• Sağlıklı, kaliteli bitki gelişimi sağlanır,
• Kuru toprak yüzeyi ile daha az otlanma olur,
• Toprak daha iyi havalanır,
• Üst düzeyde su tasarrufu sağlanır,
• Borular fare, kuş, kemirgen ve insan kaynaklı zararlardan etkilenmez,
• Bakım giderleri en düşük düzeydedir,
• Yüksek taban suyu olan bölgelerde sağlıklı sulama yapılabilir,
• Her sulama sezonu sonunda boruların toplanma zorunluluğu yoktur.
• Toprak üstü damla sulamanın aksine 10 yıl boyunca hiç değiştirilmeden
kullanılabilir.
• Sulama sistemi uzun ömürlüdür.


ÜRÜNLERİMİZ KÖK TIKANMASINA KARŞI HEM FİRMAMIZIN HEM DE PATENT SAHİBİ
ABD GEOFLOW INC. FİRMASININ 10 YIL GARANTİSİ ALTINDADIR.

Arıtılmış Atık Suların Elden Çıkarılması

Geoflow-WASTEFLOW toprak altı damla sulama boruları, arıtma sonucu elde edilen suyun toprağa deşarj edilerek
doğal yollarla elden çıkarılması için de kullanılmaktadır. Bu durumda damla sulama borusu toprak yüzeyinin 15–20cm
altına yerleştirilir. Arıtma tesislerinin arıtılmış su tankında biriken su, damla sulama boruları vasıtasıyla programlı bir
şekilde yavaş yavaş toprağa verilerek elden çıkarılır. Yönetmeliklerce izin verilebilir değerlerde, suda bulunan kalıntı
kirlilik toprakta doğal yollarla giderilir.
Geoflow-WASTEFLOW toprak altı damla sulama sistemleri ile yapılan arıtılmış su deşarjı, yeraltı suyu kirlenmesi
açısından en az risk taşıyan, doğal ve çevre dostu sistemdir. Uzun vadede foseptiklere göre daha az maliyetlidir.
Uygulama Geoflow tarafından projelendirilir.
Sistem;
• Her türlü iklim ve hava koşulunda,
• Hemen her türlü toprak yapısında,
• % 65’e kadar varan eğimlerde,
• Yüksek taban suyu olan bölgelerde güvenle uygulanabilir.
Arıtılmış atık su deşarjı, otomasyon kontrolünde yapıldığı için, sistem yağmurlu havalarda dahi başarı ile çalışır.
Yüzeyde göllenme, sızıntı olmaksızın tamamen kuru ve kokusuz bir toprak yüzeyi sağlanır. Özellikle merkezi
kanalizasyon sistemi olmayan ve çevre kirliliğine hassas olan deniz, göl kenarı gibi bölgelerdeki konutlar, siteler,
otellerde ayrıca kırsal bölgelerdeki köy, kasaba vb. yerleşim alanlarında, sanayi tesislerinde, hava alanlarında, alış
veriş merkezlerinde, organize sanayi bölgelerinde hem çevreci hem de işlevsel olarak yüksek verimle kullanılabilir.

WASTEFLOW ile tipik arıtılmış su deşarj sistemi

      

% 65 eğimli arıtılmış su deşarj alanı


Geoflow - WASTEFLOW Toprak Altı
Damla Sulama Boruları

Geoflow – WASTEFLOW toprak altı damla sulama boruları, GEOFLOW Inc. lisansı
ile, iç yüzeyi antibakteriyel Geoshield™ malzemesi ile kaplı olarak ve patentli
nano-ROOTGUARD® teknolojisi ile üretilmektedir.

Borular 16 mm. dış çapında, 2 ve 4 L/s damlatıcı debileri ve 15, 30 ve 60 cm.
damlatıcı aralığı ile basınç ayarlı ve basınç ayarsız damlatıcılarla 150 m.
uzunluğundaki kangallar halinde, bitki köklerinin yol açabileceği tıkanmalara
karşı 10 yıl garantili olarak üretilmektedir.