Basınçlı Temiz Su Boruları OPVC

BI-ORYANTASYON İŞLEMİ

Kanıtlanmış teknolojik performans

GEOPVC BORULARI EN GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ OLAN Bİ-ORYANTASYON İLE ÜRETİLMİŞTİR


Üretim aşamasında, PVC’nin çekilmiş polimer yapısı bir ağ/zinci r oluşturacak şekilde hem dikey hem de yatay yönde uzatılmıştır.


20 yılı aşkın bi-oryante edilmiş PVC (OPVC) boru dizayn ve üret im tecrübesi ile Sotra-Sepere Bi-Oryantasyon işleminin öncülerinden biridir.


Bi-oryantasyon, moleküler zincirleri yeniden düzenleyerek, boru yu malzemenin fiziksel ve mekanik özelliklerini geliştirerek (şok, darbe ve çatlakların ilerlemesine daha yüksek direnç) katmanlar halinde yapılandırır.


GEOPVC ürün gamı, basınçlı sulama sistemlerinin ana ve tali hat ları için özellikle geliştirilmiştir. Dayanıklı ve uygun maliyetli çözümü garanti e der.


(İçme suyu dağıtım şebekeleri için, Sotra-Seperef tarafından ay nı işlem ve hammadde kullanılarak sağlığa uygunluk onayına ve NF işaretine sahip BI-OROC® ürün gamı da geliştirilmiştir.)

HAMMADDE TASARRUFU

GEOPVC üretimi diğer çözümlere oranla %50 ye kadar daha az hammadde kullanımı gerektirir.


Bi-Oryantasyon prensibi, üretim aşamasında kullanılan ham madde yi azaltarak ağırlığı hafifletir, maliyeti düşürür ve iç çapı arttırır.


Daha düşük çaplı bir şebeke, sadece borularda da değil, fakat ekleme parçaları, pompalar ve diğer aksesuarlarda da parasal kazanç sağlar.


> Mukayese Edilemeyecek Hafiflik


Alternatif malzemelerle karşılaştırıldığında PVC son derece haf if bir malzemedir. Bi-Oryantasyon işlemini de eklersek GEOPVC boruları piyasadaki montajı en hızlı ve kolay borulardır.

> En Ekonomik Çözüm


Üretim aşamasında kullanılan hammadde miktarının düşük olmasına bağlı olarak, GEOPVC boruları piyasadaki eşdeğer geleneksel malzemeden üretil miş borulara göre fiyat açısından avantajlıdır.


GEOPVC boruları oldukça hafiftir. Bu özellik borunun taşınması, nakliyesi ve montajını kolaylaştırarak, gereksiz ağır makine kullanımını azaltır.


GEOPVC borularının iç çapları et kalınlığının azalması sayesind e arttığı için, basınç kaybını ve pompalama için gereken enerji kullanımını azaltır, k i bu da düşük yatırım ve işletme maliyeti demektir.

OPVC HAMMADE ÖZELLİKLERİ


GEOPVC borularının, ömürlerinin sonuna gelindiğinde %100 geri d önüştürülebilir olmaları onları pazardaki en çevreci boru yapar.


GEOPVC borularının ana malzemesi PVC dir. PVC aşınmaya dirençli özellikleri ve kimyasal reaksiyona girmemesi ile bilinir. Agresif toprak koşu llarına (asitlik), tuzlu zemin, pis su akıntısı ve H 2S ve H2SO4’ e karşı dayanıklılık gibi. Boruların ve bağlantı parçalarının su geçirmezliği su şebekeler inin etkinlik ve performansında ana özelliktir. İçten takılı patentli özel conta lar ile donanmış GEOPVC boruları bu gerekliliği mükemmel olarak yerine getirir.


PAZARDAKİ EN ÇEVRECİ BORU


  • GEOPVC %100 geri dönüştürülebilir
  • Hafifliği nedeniyle karbon ayak izi azalır.
Bu nedenlerle; GEOPVC çevre dostu borudur.

BELİRGİN MEKANİK ÖZELLİKLER


Üretim esnasında moleküler zincirlerinin katmanlar olarak düzenlenmesi sayesinde, GEOPVC boruları şoklara, çatlak büyümesine ve darbelere karşı geleneksel PVC’ye göre inkar edilemez bir şekilde daha fazla dirençlidir. GEOPVC boruları 15 kilogramlık bir ağırlığın 2 metre yükseklikten düşmesine dayanır.


>Tüm boru boyunca eşit mekanik dayanıklılık (muf dahil)


>Düşük ısıda bile şok ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık,


>Yüzey altına monte edilebilir,


Daha zorlu dayanıklılık testleri için lütfen YouTube’a bakınız.

DİĞERLERİ İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA GEOPVC


Şebekeniz için uygun maliyetli bir alternatif. Bi-oryante edilm iş PVC borular aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi daha düşük bir dış çap ile bir şebeke boyutla ndırmanıza imkan verir. Bu da tümü daha düşük çap ile yapıldığı için (borular, ekleme parçaları ve aksesuarlar) şebekenin bütünü üzerinden belirgin bir kazanç anlamına gelir.



BI-OROC Uygulamamızı İndirin


Bu uygulama suyun taşınmasında gereken basınçlı plastik borunun çapının hesaplanmasında kullanılan klasik hesaplama şablonuna bir alter natiftir. Uygulama gereken boru çapını hesaplamak için boru hattı uzunluğ u,debi, sistem basıncı ve basınç kaybı gibi parametreler talep edecektir. Uygu lama GEOPVC (OPVC), PVC-U ve PE100 (Polyethylene) için uygundur.


MONTAJ VE EKLEME PARÇALARI İLE UYUMLULUK


GEOPVC boruları özel patentli contası ve sızdırmaz muflu birleş me yerleri ile kolaylıkla monte edilir.


GEOPVC boruları plastik (demir ve plastik) borular için dizayn edilmiş tüm geleneksel ekleme parçaları ile aynı çaplara sahiptir ve geniş bir ekleme parçala rı gamı ile tam olarak uyumludur (serbest ekleme parçaları, kontrollü ekleme parçaları….)


Hidrantlara contalı geçme parçaları ile doğrudan veya bir flanş adaptör ile bağlanabilir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ