Nano ROOTGUARD avantajı

Nano-ROOTGUARD teknolojisi ile, damla sulama borusu içindeki damlatıcılar, damlatıcılı hammaddesi ile Balan* bütünleştirilerek üretilir. Damla sulama boruları toprak altına döşendikten sonra damlatıcılardaki bu bileşen, sabit bir hızla sürekli olarak damlatıcıdan dışarıya doğru salınım göstererek damlatıcı etrafında köklerin içeri girmesini engelleyecek bir alan oluşturur. Böylelikle damlatıcılara bitki köklerinin girişi kesin olarak engellenir.

ROOTGUARD’ın en son geliştirilmiş şekli olan Nano-ROOTGUARD teknolojisi ile Balan salınımı çok daha homojen, hassas ve uzun süreli yapılmakta olup damlatıcıların kökler tarafından tıkanmaması Geoflow tarafından 10 yıl garanti edilmektedir.

Ülkemizde, toprak altı damla sulama borusu olarak piyasada yer alan diğer birçok üründe ise toprak üstü damla sulama borularında bulunan aynı damlatıcılar kullanılmakta, köklerin yol açabileceği tıkanmaları önlemek amacıyla gübre tankı vasıtası ile sulama suyuna karıştırılan özel bir madde toprağa verilmektedir. Bu sistemle tarlanın tüm bölgelerinde tıkanmaya karşı homojen bir korunma sağlanamamakta, insan ve çevre sağlığı açısından da sakıncalı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok gelişmiş ülkede bu uygulama yöntemi terk edilmiştir.

*  Balan, Dow Agro Science’ın tescilli markasıdır.